Κατηγορίες

Γεννήτριες - Ηλεκτρογεννήτριες μεταχειρισμένες

Γεννήτριες - Ηλεκτρογεννήτριες μεταχειρισμένες

Μεγάλη ποικιλία σε μεταχειρισμένες Γεννήτριες Ηλεκτρογεννήτριες κλειστού τύπου αθόρυβες

ηχομονωμένες του οίκου PRAMAC μοντέλα 2008-2011 με λίγες ώρες εργασίας ισχύος από

5 KVA έως 550 KVA